• Türkçe
  • English

Çevre ve İSG Politikamız

DURMAZLAR MAKİNE A.Ş.

 

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

POLİTİKAMIZ

 

·       Sorumluluğumuz; Tüm faaliyetlerimizi Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gerekliliklerin çerçevesinde sürdürmektir.

·       Bu konuda başarımızın artması için, her düzeydeki çalışanımızı bilinçlendirir ve katılımını sağlamak için eğitiriz.

·       İş kazalarını önlenmek, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli bir işyeri ortamı yaratmak için sürekli iyileştirmelerde bulunuruz.

·       Kaynaklarımızın değerinin bilinci ile atık oluşumunu en aza indirmeyi, tüm kaynaklarımızı verimli kullanmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi görev biliriz.

·       Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği gereklerini tüm fabrikalarımızda eksiksiz yerine getirerek, sistemin iyileştirilmesinde sürekliliği sağlamanın ve sistemin sürekli iyileştirilmesinin ana hedefimiz olduğunu, Taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                         

                                                                                                               Sinan DURMAZ

                                                                                                                                                          Yönetim Kurulu Üyesi

                                              DURMAZLAR MAKİNE SAN. TİC. A.Ş. –İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KAPSAMI

 

Türkiye’de raylı sistemler araçları üretimi sektörünün lideri olan Durmazlar Makine A.Ş./Raylı Sistemler olarak’’ Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No:4 Nilüfer/BURSA adresinde ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 standart şartlarının tamamının uygulanabilir olduğu Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında; Şehir içi Raylı Sistem Toplu Taşıma Araç Üretimi ve Teknolojileri alanında, Proje, Dizayn, yazılım, montaj, servis, test ve devreye alma faaliyetleri yürütülmektedir.

 

“Ülkemizde ve Dünyada Raylı sistemler denildiğinde akla ilk gelen ve tercih edilen marka olmak” vizyonumuza giden yolda, “ürün / servis kalitesi ve güvenilirliği ile hedeflediğimiz yüksek paydaş memnuniyeti’’ ana hedefimizi etkileyen iç/dış hususlar, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile bunlardan hangilerinin uygunluk yükümlülüğü olduğu belirlenerek Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde değerlendirilmektedir.

 

‘’Güvenilir Marka’’ imajına sahip sürdürülebilir, güvenli, konforlu, yenilikçi, çevreye duyarlı, ileri teknoloji raylı sistem araçları Ar-Ge merkezimizde tasarlanarak yüksek teknolojiyle donatılmış modern tesislerimizde deneyimli kadromuzla üretilerek bütün dünyaya ‘’Durma’’ markasıyla sunulmakta ve konusunda uzman servis personeli, bakım, teknik destek ve arıza giderme hizmeti sağlanmaktadır.

 

Ürün/servis kalitesi ve güvenirliği ile hedeflediğimiz ‘’Sonsuz Müşteri Memnuniyeti’’ Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al (PUKÖ) çevrimi şeklinde tasarlanan Müşteri Odaklı, Yönetsel ve Destek Süreçleri ile sağlanmaktadır.

 

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerinin işletimi; İş Geliştirme ve İhale, Satış Sonrası Hizmetler, Satınalma, Ar-Ge, Tedarik Zinciri ve Planlama, Üretim, Metot, Kalite, Kurumsal İletişim, Bilişim Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve İdari İşler, Mali İşler ile Üst Yönetim’in sorumluluğundadır. Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere yönelik bilgiler dokümante edilerek ve sürekli izlenerek ürün ve hizmetlerinizin uygunluk yükümlülükleri sağlanmakta, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız, ziyaretçilerimiz, yerel halk, tüm toplum, paydaşlarımız ve ilgili tüm taraflarımızla iyi ve etkin bir iletişim kanalı oluşturarak, sağlıklarını korumak ve güvenli bir işyeri oluşturmak için sürekli iyileştirmeler uygulanmaktadır. İSG-Çevre ölçümleri akredite kuruluşlar tarafından yapılmakta, yeni yatırımların, malzeme ve teknolojilerin seçiminde İSG-Çevre riskleri analiz edilmekte, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yeterliliğinin, etkili bir şekilde uygulandığının ve sürekliliğinin sağlandığını güvence altına almak için planlı aralıklarla iç denetimler gerçekleştirilmekte ve yönetim toplantılarıyla gözden geçirilmektedir.