• Türkçe
  • English

Çevre ve İSG Politikamız

 

 

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

POLİTİKAMIZ

 

·       Sorumluluğumuz; Tüm faaliyetlerimizi Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gerekliliklerin çerçevesinde sürdürmektir.

·       Bu konuda başarımızın artması için, her düzeydeki çalışanımızı bilinçlendirir ve katılımını sağlamak için eğitiriz.

·       İş kazalarını önlenmek, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli bir işyeri ortamı yaratmak için sürekli iyileştirmelerde bulunuruz.

·       Kaynaklarımızın değerinin bilinci ile atık oluşumunu en aza indirmeyi, tüm kaynaklarımızı verimli kullanmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi görev biliriz.

·       Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği gereklerini tüm tesislerimizde eksiksiz yerine getirerek, sistemin iyileştirilmesinde sürekliliği sağlamanın ve sistemin sürekli iyileştirilmesinin ana hedefimiz olduğunu, Taahhüt ederiz.

                                                                                                                Sinan DURMAZ

                                                                                                          Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

DURMAZLAR MAKİNE SAN. A.Ş. RAYLI SİSTEMLER ŞUBESİ ÇEVRE VE İSG YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMIMIZ

 

Bursa İli­; Nilüfer İlçesi, Bursa OSB. Kahverengi Cadde No:4/B adresinde­ bulunan DURMAZLAR MAK. A.Ş. RAYLI SİSTEMLER ŞUBESİ tesislerinde Şehir içi Raylı Sistem Toplu Taşıma Araç Üretimi ve Teknolojileri alanında, Proje, Dizayn, yazılım, montaj, servis, test ve devreye alma faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yetkinliği sağlanmış  çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız, ziyaretçilerimiz, yerel halk, tüm toplum, paydaşlarımız ve ilgili tüm taraflarımızla iyi ve etkin bir iletişim kanalı oluşturarak, sağlıklarını korumak ve güvenli bir işyeri oluşturmak için işle ilgili planlanmış veya gerçekleştirilmiş faaliyetleri dikkate alarak sürekli iyileştirmeler uygulanmakta, ISO/TS 14001:2015 ÇYS ve ISO 45001:2018 İSGYS standart şartları çerçevesinde belirlenen uyum yükümlülüklerimiz i­çi­n gerekli­ şartlarını, firmanın i­ç ve dış bağlamını gözeterek yerine getirilmesini­ kapsar.