DURAY Ulaşım Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

POLİTİKAMIZ

·       Sorumluluğumuz; Tüm faaliyetlerimizi Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gerekliliklerin çerçevesinde sürdürmektir.

·       Bu konuda başarımızın artması için, her düzeydeki çalışanımızı bilinçlendirir ve katılımını sağlamak için eğitiriz.

·       İş kazalarını önlenmek, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli bir işyeri ortamı yaratmak için sürekli iyileştirmelerde bulunuruz.

·       Kaynaklarımızın değerinin bilinci ile atık oluşumunu en aza indirmeyi, tüm kaynaklarımızı verimli kullanmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi görev biliriz.

·       Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği gereklerini tüm fabrikalarımızda eksiksiz yerine getirerek, sistemin iyileştirilmesinde sürekliliği sağlamanın ve sistemin sürekli iyileştirilmesinin ana hedefimiz olduğunu, Taahhüt ederiz.

                                                                                                                                                                         Ahmet CİVAN

                                                                                                                                                                                    Genel Müdür